Stefan Miholjčić

O meni:

Diplomirani fizioteraeut Stefan Miholjčić, rođen 18.01.1993. u Aranđelovcu. Diplomirao 2019. na Panevropskom Univerzitetu Apeiron. Za vrijeme studija pohađao razne edukacije, lumbalni sindrom, radionice na temu deformiteta djece, završio edukacije iz masaža – limfna drenaža, lomi lomi masaža, refleksoterapija stopala, shiatzu masaža. Radio na projektu sa humanitarnom organizacijom Partner na temu osposobljavanja vozača javnog prevoza za rad sa osobama sa invaliditetom. Nakon završetka studija obavio pripravnički staž u trajanju od 12 mjeseci u Zavodu za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. Dugogodišnji je spasilac u RK „Buk“ i u GSS Banja Luka. Od 01.01.2021. radi kao fizioterapeut u centru za komplementarnu medicinu „Tussilago“. Kao dugogodišnji volonter u Crvenom Krstu prošao sam mnoge obuke za prvu pomoć te stekao zvanje instruktora prve pomoći. Kao instruktor i koordinator prve pomoći do 2018. Godine, na desetinama obuka i kurseva, imao sam priliku da svoje znanje prenesem učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i da učim o radu sa volonterima. U septembru 2018. godine počinjem da radim na projektu ,,Zdravo starenje Banja Luka" u ulozi koordinatora projekta. Sama inicijativa za projekat ,,Zdravo starenje Banja Luka " protekla je iz Sarajeva gdje sam prisustvovao na obuci za vođenje pomenutog projekta. Prije dvije godine kreireao sam portal za fizikalnu medicinu FIM. Ovaj portal ima ulogu promocije fizioterapije, ostvarivanja mreže fizioterapeuta, kao i učestvovanje u sportskim aktivnostima u ulozi fizioterapeuta. Takođe, prošle godine sam učestvovao kao fizioterapeut na Svjetskom takmičenju u tenisu za seniore koje je održano u Umagu

Iskustvo

Year Department Position Hospital
X